Kurs på Bissevovplassen

En samling av kurs som går her på Bissevovplassen i Hobøl
OBS! Samtlige kurs hos oss er økonomisk bindene!

Hverdagslydighet

Oppstart i septemer
6 onsdager fra 18:00 til 19:30
Max 6 stk/4 ledige

Triksekurs

Torsdager fra 18:00 - 19:30 med
oppstart 28 august.
Max 6 stk/3 ledige

Fritrening

Fra 1 august til 1 november
Begrenset antall plasser