Kjøpsbetingelser

Vilkår og betingelser ved kjøp av alle våre kurs ref Forbrukertilsynet.no

Pkt. 1. Generelt 

Kjøper av kurs ved Bissevov AS må være over 18 år. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år. 

Ansvar på skader på hund og skader hunden volder 

Jeg bekrefter herved at jeg deltar på kurs/privattime på eget ansvar.
Hundeeier er i henhold til lov (skl. § 1-5) ansvarlig for skader du eller din hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktør eller Bissevov AS om hunden min skulle bli skadet i forbindelse med kurs/privatime. Bissevov AS fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre. 

Vi anbefaler Hundeeier å tegne en god veterinærforsikring. 

Pkt. 2. Partene

Bissevov AS
Kroerveien 14
1827 Hobøl
Org: 915643825 

[email protected]

Tlf: 97666116

Pkt. 3. Pris

Oppgitt pris er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for MVA. 

Kundeopplysninger, informasjon og personvern 

Pkt. 5. Betaling

Betaling via Bankoverføring eller paypal ved påmelding, for å sikre kursplassen. 

Pkt. 6. Levering

Ved sykdom hos eier eller hund i løpet av kurset tilbys det å fortsette på neste kurs. Det skal da fremvises attest for dette 1 uke før kursstart. Vi er behjelpelig med å tilby nytt kurs eller tilbakebetale kursavgiften om kurset ikke kan gjennomføres grunnet sykdom. Mangler det kun få timer av kurset vil vi sette opp privattime for å gjennomføre.

Dersom det dukker opp andre årsaker for at deltakere ikke kan gå kurset må dette gis beskjed innen 10 dager før kursstart. Vi vil da booke kursdeltaker inn på et nytt kurs eller tilbakebetale kursavgiften. 

Pkt. 8. Angrerett

Våre kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. Våre kurs er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester» 

Pkt. 10. Endringer

Dersom kurset ikke blir fulltegnet forbeholder vi retten til å avlyse/flytte kurset. Kursavgiften vil da bli refundert eller tilbys det plass på neste kurs. Ved avlysning vil kursavgiften bli tilbakebetalt dersom neste kurs ikke passer for kunden.

Diverse reklamasjon henvendes til [email protected]

Tlf: 97666116

Pkt. 13

Ved påmelding på kurs hos Bissevov AS godtar du at vi kan sende ut informasjon via mail eller post til deg som kunde.
Kundeinformasjonen vil bli godt ivaretatt og oppbevares i henhold til gjeldende krav etter norsk lov.

Pkt. 14. Konfliktløsning

Bissevov AS vil til enhver tid være behjelpelig med å komme med en rimelig løsning  for alle parter dersom det oppstår sykdom eller annet som gjør at kurset ikke kan fullføres. Dette gjelder også om det blir endringer ved kurset jf.10.