Kjøpsbetingelser

Vilkår og betingelser ved kjøp av alle våre kurs ref Forbrukertilsynet.no

Pkt. 1. Generelt 

Kjøper av kurs ved Team Bissevov dogtrainingt må være over 18 år. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år. 

Ansvar på skader på hund og skader hunden volder 

Jeg bekrefter herved at jeg deltar på kurs/privattime på eget ansvar.
Hundeeier er i henhold til lov (skl. § 1-5) ansvarlig for skader du eller din hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktør eller Team Bissevov Dogtraining om hunden min skulle bli skadet i forbindelse med kurs/privatime. Team Bissevov Dogtraining fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre. 

Vi anbefaler Hundeeier å tegne en god veterinærforsikring. 


Ved sykdom hos eier eller hund i løpet av kurset tilbys det å fortsette på neste kurs. Det skal da fremvises attest for dette 1 uke før kursstart. Vi er behjelpelig med å tilby nytt kurs eller tilbakebetale kursavgiften om kurset ikke kan gjennomføres grunnet sykdom. Mangler det kun få timer av kurset vil vi sette opp privattime for å gjennomføre.

Dersom det dukker opp andre årsaker for at deltakere ikke kan gå kurset må dette gis beskjed innen 10 dager før kursstart. Vi vil da booke kursdeltaker inn på et nytt kurs eller tilbakebetale kursavgiften.

Våre kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. Våre kurs er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester» 

Diverse reklamasjon henvendes til post@bissevov.no

Team Bissevov Dogtraining forbeholder seg retten til å fjerne tilgangen for onlinekurs - for deltagere som ikke følger reglene.
Det er IKKE lov til å kopiere innhold hverken skriftlig eller via video.
Tonen på gruppene i regi av Team Bissevov Dogtraining skal være god.
Er man ikke fornøyd - ta det da heller direkte med meg.

Dersom kurset ikke blir fulltegnet forbeholder vi retten til å avlyse/flytte kurset. Kursavgiften vil da bli refundert eller tilbys det plass på neste kurs. Ved avlysning vil kursavgiften bli tilbakebetalt dersom neste kurs ikke passer for kunden.