Talang Sverige

Vi har startet en reise i Sverige – som vi enda ikke er helt ferdig.
Vår audition er vi utrolig stolte av!