Instruktører

Instruktørene hos Bissevov AS er klare til å spre sin kunnskap om hund på en positiv måte. Forutenom meg selv så har jeg hjelp av flere ekstremt flinke instruktører som med glede sprer det glade budskap om positiv hundetrening –
This content is only available to members.